Algemene Voorwaarden

In overeenstemming met de Wet 34/2002, datum 11 Juli, over diensten met betrekking tot de informatiemaatschappij en elektronische handel (e-commerce), informeren wij U het volgende:

Identiteit van de ondernemer van dit domein (in het vervolg, web, website, web adres, web pagina) is www.xtraice.com

Extraice SL (hierna Xtraice) is een naamloze vennootschap met adres voor kennisgeving in Salteras (Sevilla), Parque Empresarial Los Llanos 2, C / Extremadura, met fiscaal nummer CIF B-91295212. Geregistreerd in het handelsregister van Sevilla, volume 3797, paginanummer 41, bladzijde SE-54668.

U kunt natuurlijk contact opnemen met Extraice, S.L. via ons email adres info@xtraice.com, web www.xtraice.com en telefoon +34 955110357.

Xtraice is verantwoordelijk voor deze website en tevens verantwoordelijk voor het bewaren van de persoonsgegevens van onze gebruikers en klanten. Extraice garandeert dat we de nationale en Europese normen in acht nemen aangaande het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze website voldoet aan de strikte normen van de Europese VERORDENING (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot het behandelen van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Tevens voldoen we aan de LSSI-CE Wet 34/2002 van 11 Juli, met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

SAMENVATTING

 • Server: computer uitgerust met hardware en software, in staat om verzoeken van klanten te behandelen en dienovereenkomstig te beantwoorden.
 • Software: programma’s van een computersysteem.
 • Cookies: bestanden die webpagina’s opslaan in de computersystemen van gebruikers tijdens hun bezoek aan de website, waar bepaalde informatie wordt opgeslagen om de navigatie en het gebruik van diensten te verbeteren.
 • Website: internetdomein samengesteld uit meerdere webpagina’s met verschillende URL’s.
 • URL: (uit het Engels, Uniform Resource Locator) verwijst naar een uniek adres waarmee de locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN XTRAICE

Deze Algemene Voorwaarden bepalen het gebruik (inclusief de verbinding naar) de paginas van de website, die deel uitmaken van www.xtraice.com inclusief de inhoud en alle diensten die via de website aangeboden worden. Iedereen die de website www.xtraice.com bezoekt (“gebruiker”) aanvaardt de Algemene Voorwaarden die op dat moment geldig zijn voor het web www.xtraice.com.

Het geregistreerde domein www.xtraice.com is eigendom van Xtraice, die recht heeft op het exclusieve gebruik van deze website.

De officiële website van Xtraice www.xtraice.com heeft als doel om de kennisgeving van de activiteiten van het bedrijf makkelijk te maken door deze via internet te verspreiden en aan te bieden. Evenals de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt aan de bezoekers in het algemeen.

Het gebruik, navigeren, registratie en elke andere activiteit die toegang tot de bovengenoemde websites inhoudt, wordt gezien als een volledige, nadrukkelijke en bewuste aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Afgezien van het feit dat andere specifieke voorwaarden toegepast kunnen worden om bepaalde diensten van de website die meer gegevens vereisen, correct en zorgvuldig te verstrekken.

Het bedrijf kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, toevoegingen, correcties, verwijderingen en updates aanbrengen in de hoedanigheid of samenstelling van deze website of in één van de domeinen of subdomeinen waarvan het eigendom.

Elke aanpassing zal zodoende aangegeven worden op de website zelf, met vermelding van de webversie en wijzigingsdatum zodat deze informatie bekend is onder de gebruikers, die zelf de verantwoordelijkheid dragen om de juistheid en geldigheid van deze voorwaarden te controleren.

OVEREENKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker heeft kennis genomen en aanvaard dat toegang tot deze website op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie met Xtraice betekent. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde te schenden.

Het is verboden om de website te gebruiken, voor illegale of schadelijke doeleinden. Of andere die op enige manier schade kunnen toebrengen en de normale werking van de website kan belemmeren. Wat de inhoud van deze website betreft, is het verboden om:

 • Die te kopiëren, verspreiden of te wijzigen, geheel of gedeeltelijk, tenzij U de nadrukkelijke toestemming heeft van de rechtmatige eigenaars.
 • De eigendomsrechten van de verkoper of de rechtmatige eigenaars te overtreden.
 • Deze te gebruiken voor voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website www.xtraice.com gaat de gebruiker akkoord om geen handelingen uit te voeren die het imago, de belangen en rechten van www.xtraice.com of van derden partijen zouden kunnen schaden. Of handelingen die schadelijk zijn voor de website, onbruikbaar maken of overbelasten.  Of die het normale gebruik van de website onmogelijk maken.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen via internet niet volledig betrouwbaar zijn: Daarom kan www.xtraice.com niet volledig  garant staan ​​voor de afwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen zouden kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in zijn elektronische bestanden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De persoonsgegevens die de gebruiker aan www.xtraice.com doorgeeft, kunnen in geautomatiseerde databanken worden opgeslagen, waarvan het beheer exclusief toekomt aan Xtraice, alsmede de verantwoordelijkheid voor alle technische en organisatorische aspecten en de beveiligingsmaatregelen die moeten waarborgen dat alle opgeslagen informatie vertrouwelijk en ongeschonden behandeld wordt, in overeenkomst met de geldende wetgeving op gebied van gegevensbeveiliging.

De communicatie tussen de gebruikers en www.xtraice.com wordt gevoerd via veilige communicatiekanalen. De verzonden gegevens worden versleuteld dankzij https protocollen. Zodoende garandeert Xtraice alle geldende beveiligingsvoorwaarden, zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers niet geschonden wordt.

INTELLECTUEEL, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN DEELPAGINAS

1.- Vordering van rechten

De bron, structuur, ontwerp, afbeeldingen, video en audio-elementen en elk ander element dat deel uitmaakt van de website zijn geheel of gedeeltelijk eigendom van Xtraice of van onze medewerkers. Xtraice heeft het exclusieve eigendom, beheer en gebruik van alle intellectuele en industriële elementen.

Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom met betrekking tot de vermelding van de producten en diensten van derden worden door Xtraice erkend, zonder dat de vermelding of afbeelding hiervan op de website betekent dat Xtraice verantwoordelijkheid of rechten heeft over deze diensten of producten. Noch heeft Xtraice bestaansrecht of verantwoordelijkheid over deze producten, en ook geen belangen, sponsoring of voorkeuren.

2.- Schendingen

Het is nadrukkelijk verboden voor derden om bepaalde instrumenten te gebruiken die leiden tot het veranderen van de samenstelling, ontwerp of inhoud (bekend als framing) van deze websites.

De gebruiker die van mening is dat er op de website inhoud staat die gekwalificeerd kan worden als een schending van de rechten of overtreding van regels, dient contact op te nemen met Xtraice zodat dit feit onderzocht kan worden.

3.- Toegestaan ​​gebruik

Het gebruik, reproductie, verspreiding, openbare communicatie, verandering of andere soortgelijke activiteiten, is ten strengste verboden. De enige uitzondering is  schriftelijke toestemming, vooraf en uitdrukkelijk gegeven door Xtraice, zonder dat dit de aanvaarding of verwerving van rechten betekent, maar slechts een tijdelijke permissie.

Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken, zonder opgaaf van reden, met de enige verplichting om de beëindiging of onmiddellijke beëindiging van de activiteit te communiceren, vanaf het moment dat de melding hiervan door Xtraice ontvangen wordt.

SPECIFIEKE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

 1. Voor het aanbieden van onze online diensten, geeft de gebruiker te kennen dat die over voldoende capaciteit beschikt om overeenkomsten aan te gaan volgens de actuele wettelijke normen (internationaal recht en de Spaanse wetgeving) en de gebruiker begrijpt wat het gebruik van deze diensten inhoudt aanvaardt alle verplichtingen voor het aanbieden van de diensten.
 2. Wat betreft de wet aangaande Consumenten en Gebruikers, de overeenkomst die U afsluit is een verkoopovereenkomst, zoals omschreven in artikel 59 bis van de wet. In de verkoopovereenkomst wordt de gebruiker of koper beschouwd als de persoon die zich geregistreerd heeft met een gebruikersaccount.
 3. De taal voor het sluiten van de overeenkomst is de Spaanse taal zoals die gesproken wordt in Spanje. De verkoopovereenkomst wordt als document opgeslagen. Toegang tot deze documenten is voor iedereen verboden, tenzij die persoon administratieve of wettelijke toestemming heeft. Dezelfde regels gelden voor  de accountants van het bedrijf tenzij het nodig zou zijn om bepaalde documenten nader te onderzoeken, hetgeen ten alle tijden in overeenstemming met ons privacybeleid zou plaatsvinden.
 4. De consument dient zich te registreren met het aanmaken van een persoonlijke account om toegang te krijgen tot de diensten van de website. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens en diens gebruik, bewaring en de bescherming van het toegangswachtwoord nodig voor de account, ligt bij de consument. Het is verboden om als gebruikersnaam uitdrukkingen te gebruiken die lasterlijk, beledigend, afkeurend zijn of beledigende uitingen bezigen. Zowel als andere die verwarrend kunnen zijn als gebruikersnaam voor de consument.
 5. In overeenstemming met artikel 27 van de Wet 34/2002 inzake de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna: LSSI) bestaat de procedure tot koopovereenkomst uit de volgende stappen:

a.Registratie als gebruiker, na het lezen en accepteren van de algemene en specifieke voorwaarden van de website.

b.Kiezen van de producten die worden aangeboden op de website en toegevoegd worden aan het “Winkelmandje”.

c.U gaat naar het winkelwagentje om de bestelling te bevestigen, waar de betalingsvoorwaarden (bedrag, belastingen en verzendkosten) en de ontvangstdatum meegedeeld worden.

d.Hierna wordt er tot betaling overgegaan door middel van een economische transactie, door verbinding te maken het betaalmiddel (bankoverschrijving, PayPal, automatische incasso, e.a.).

e.Een factuur wordt aangemaakt, waarop het bestelnummer, datum, tijd, gekocht product, de prijs en de ontvangstdatum staan.

f.Na bevestiging van betaling, bereid Xtraice de bestelling voor om deze af te leveren aan het logistieke bedrijf dat verantwoordelijk is voor de distributie.

g.En cumplimiento de las obligaciones impuestas por la LSSI, tras la finalización de la compra se informará vía correo electrónico de precio, fecha de contratación, forma de transporte y estimación de fecha de entrega del producto o servicio contratado.

h.Los precios indicados respecto a cada producto o servicio que se ofrece se expresan en Euros (€). Dichos gastos, salvo que se indique expresamente lo contrario, no incluyen los gastos derivados de servicios adicionales y anexos al producto o servicio adquirido como pueden ser el empaquetado, envoltorio, manipulación, gastos de envío, seguros de envíos o cualesquiera otros.

 1. In overeenstemming met de wettelijke verordeningen volgens de LSSI, is Xtraice verplicht om na voltooiing van de aankoop een e-mail te sturen met de datum van de transactie, vorm van transport en geschatte afleveringsdatum van het gekochte product of dienst.
 2. De vermelde prijs voor het aangeboden producten of diensten zijn uitgedrukt in euros (€). Genoemde kosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld, omvatten geen andere uitgaven afkomstig van aanvullende of bijkomstige diensten van het gekochte product of dienst, zoals verpakking, behandeling, verzendkosten, transportverzekering of andere kosten.
 3. Na betaling aan het dienstverlenende bedrijf, en als de transactie wordt afgehandeld volgens de artikelen 164.1. 3de van Wet 37/1992 evenals art. 2 van het Koninklijk Besluit 1619/2012 zal er automatisch een aankoopfactuur gestuurd worden naar het e-mailadres van de gebruiker met de minimale voorwaarden, vastgelegd in artikel 6 van de bovengenoemde voorschriften, vergezeld van een kopie van het gekochte product.
 4. De contactmethoden voor klantenservice en klantenservice voor online verkoop of correctie van registratiefouten zijn bij voorkeur e-mail (info@xtraice.com) en uitzonderlijk en bijkomstig telefoon +34 955 110 357. Het is verplichting van de gebruiker om het aan hem toegewezen bestelnummer te verstrekken en dit wordt vermeld in de Aankondigingbevestiging.
 5. De gebruiker heeft een periode van 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het product voor het terugsturen van het product, zonder dat daarvoor een reden is vereist, waarbij de gebruiker alle directe of indirecte kosten, die zijn afgeleid uit de teruggave van de goederen, zoals verzendkosten, met als enige uitzondering dat het rendement wordt terugbetaald voor defecten in het product. In ieder geval moet het product worden geretourneerd in de originele verpakking, met alle onderdelen en in perfecte staat. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet u het formulier invullen dat hier kan worden gedownload en per e-mail kan worden verzonden naar het volgende adres: info@xtraice.com.
 6. Alle producten die worden aangeboden in de e-commerce portal zijn origineel, met als enige uitzondering dat in de beschrijving het tegenovergestelde is aangegeven.
 7. De gekochte producten hebben 2 jaar garantie overeenkomstig artikel 123 van LCyU’s, te rekenen vanaf de datum van levering van het product. De gebruiker-koper moet de schade meedelen in de voorwaarden vastgesteld door de voornoemde wet, als hij niet verantwoordelijk wil zijn voor de schade die een vertraagde communicatie veroorzaakt.

VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat de apparatuur waarmee hij zich toegang verschaft, voorzien is van de originele hardware en software, met de bijbehorende gebruikslicentie. Bovendien verklaart de gebruiker dat het de juiste beveiligingsmaatregelen geïnstalleerd heeft en dat die actief zijn. Alle software die de apparatuur gebruikt voor toegang en gebruik van de website, moet bijgewerkt zijn naar de laatste versie die door de eigenaar of fabrikant is vrijgegeven. Elke fout of schade die veroorzaakt wordt als gevolg van schending van deze voorwaarden komt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De gebruiker is zich ervan bewust, begrijpt en erkent dat de verantwoordelijkheid voor de toegang tot en het gebruik van de informatie op de website van Xtraice uitsluitend bij de gebruiker ligt. Elke afwijzing van de aansprakelijkheid voor deze acties zijn verboden.

Xtraice is niet verantwoordelijk voor informatie en inhoud die opgeslagen is en derden toestaat om onafhankelijke inhoud te publiceren. Ter illustratie, en zonder dat de lijst die volgt volledig is, wordt hier inhoud bedoeld die gepubliceerd wordt op Sociale Media als chats, blogs, commentaren, forums, etc. Xtraice is niet verantwoordelijk voor de antwoorden of antwoorden die worden gegeven via de verschillende e-mailadressen die op haar website worden weergegeven, maar die in geen geval juridisch bindend kunnen zijn.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Diensten en de Informatiemaatschappij werkt Xtraice actief samen met autoriteiten en veiligheidsdiensten, als acties met bestuurlijke of gerechtelijke toestemming, met het blokkeren of verwijderen van schadelijke inhoud of inhoud in strijd met de Internationale wetgeving, Spaanse wetgeving, rechten van derden, goede zeden en de openbare orde.

COOKIES

Voor de juiste werking, visualisering en levering van de aangeboden diensten op de websites en hun domeinen, alsook voor statistische doeleinden, gebruikt Xtraice informatiebestanden die de server naar de apparatuur van de gebruiker verzendt. Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Xtraice voldoet aan alle principes en verplichtingen van de Europese Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de bescherming van personen en de behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

LINKS EN HYPERLINKS

Om de toegang en het zoeken naar interessante gerelateerde onderwerpen te vergemakkelijken, verwijzen sommige links op onze websites naar webcontent van derden. Xtraice herziet deze links niet, dus de inhoud, informatie, werking en andere diensten die worden aangeboden vallen onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaren, zonder dat Xtraice enige verantwoordelijkheid op zich neemt. Deze links worden van informatieve aard beschouwd..

De informatie op deze sites is onderhevig aan het Privacybeleid dat op deze sites wordt gebruikt en is dus niet onderworpen aan het privacybeleid van www.xtraice.com. Daarom raden we gebruikers ten zeerste aan om het Privacybeleid van de links van andere websites in detail te bekijken.

De hyperlinks moeten echter aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De gelinkte website zal geen informatie bevatten of enige andere inhoud die kan worden beschouwd als strijdig met de openbare orde of het schenden van rechten. Noch zal het informatie bevatten die gezien kan worden als illegaal, discriminerend of in strijd met algemeen aanvaarde ethische principes.
 • De kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, correctheid of moraliteit van de inhoud of diensten die het bedrijf van de hyperlink kan bieden, wordt niet gegarandeerd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen, schade of acties die kunnen voortvloeien uit toegang tot deze websites, zonder dat de verantwoordelijkheid bij Xtraice kan liggen, op welke manier dan ook, zoals aangegeven staat onder “Verantwoordelijkheid”. Xtraice kan op elk gewenst moment de verwijdering van de link aanvragen, zonder dat er een oorzaak ingediend hoeft te worden. Aan het verzoek moet onmiddellijk gehoor worden gegeven, zodra de kennisgeving is ontvangen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het toepasselijke recht in geval van geschillen of conflicten over de voorwaarden die deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden, evenals eventuele kwesties met betrekking tot de diensten van deze website, is het Spaanse recht.

Voor alle geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze Voorwaarden, onderwerpen de partijen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van Sevilla.

CONTACT

Mocht een gebruiker vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of opmerkingen over de website www.xtraice.com, neem dan contact op met info@xtraice.com.