POLITYKA PRYWATNOŚCI

DODATKOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

 

ODPOWIEDZIALNY „Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie twoich danych?”

Tożsamość: EXTRAICE, S.L. z CIF B-91295212
Przedstawiciel prawny: Adrian Ortiz Rivera
Adres do korespondencji: Salteras (Sewilla), Pol. Ind. Los Llanos, c /. Extremadura 2.
Telefon: 955110357
Email: info@xtraice.com

 

CEL „W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?”

Dane osobowe zainteresowanej strony będą przetwarzane zgodnie z poniższymi celami:

-Zarządzanie i rozwijanie rejestracji w Internecie, aby skontaktować się z Tobą i rozwiązać wszystkie wątpliwości dotyczące naszych usług i produktów.

-Zarządzanie i rozwijanie zakupów online. Korzystamy z danych osobowych klienta w celu przetworzenia i dostarczenia zamówienia, a także zarządzania i wystawiania faktury za zakup.

-Zarządzanie i rozwijanie rejestru strony internetowej w celu utworzenia profili przeglądania użytkowników strony internetowej. Wspomniane profilowanie będzie polegało na wykorzystaniu danych osobowych klienta lub użytkownika oraz informacji o jego nawigacji (obejrzane produkty, odwiedzone sekcje, zainteresowania osobiste, etc.) w celu zaoferowania zawartości strony, ofert, usług i produktów adekwatnych do profilu.

-Zarządzanie sprzedażą i / lub wynajem lodowisk. Korzystamy z danych osobowych klienta, aby kontynuować wysyłkę i montaż lodowisk, a także zarządzać i wystawiać faktury wynikające z dostarczonej usługi.

-Zarządzanie i wysyłanie informacji o promocjach, nowościach, ofertach i innych materiałach reklamowych produktów i usług oferowanych przez Extraice, S.L., za pomocą środków elektronicznych (e-mail, SMS, Whatsapp, fax, linkedin itp.)

-Publikacja zdjęć na stronie web www.xtraice.com i mediach społecznościowych (facebook, twitter, Instagram, Linkedin, etc.) EXTRAICE, S.L. z instalacji lodowisk. Publikujemy te dane osobowe w celu informowania o produktach i usługach oferowanych przez EXTRAICE, S.L. oraz o wynikach wykonanej pracy.

-Odpowiedzialność w sprawie wykonywania praw, konsultacji i roszczeń.

„Jak długo będą przechowywane Twoje dane?”

– Dane osobowe podane w celu świadczenia naszych usług i sprzedaży naszych produktów zostaną zachowane przez określony prawem termin. Okres ten wzrośnie, jeśli dane zainteresowanych byłyby niezbędne do zarządzania reklamacjami, zaległościami i innymi sprawami.

– Dane zebrane w celu przesyłania informacji handlowych będą przechowywane, dopóki zainteresowana strona nie odwoła swojej zgody.

 

PODSTAWA PRAWNA „Jakie jest uzasadnienie dla przetwarzania twoich danych?”

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

Wykonanie umowy: podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych zainteresowanej strony, zebranych w celu sprzedaży lub wynajmu lodowiska, jest wykonanie umowy sprzedaży lub najmu. W tym sensie zainteresowana strona jest zobowiązana do podania danych niezbędnych do jej wykonania. Jeśli nie dostarczysz nam tych informacji, nie będzie można przeprowadzić sprzedaży lub wynajmu.

Zgodność z obowiązkiem prawnym: zarządzanie fakturami sprzedaży lub świadczenie usług klientom oraz wystawianie faktur oparte są na obowiązkach prawnych.

Zgoda zainteresowanej strony: Wysyłanie komunikatów handlowych produktów i usług drogą elektroniczną opiera się na zgodzie zainteresowanej strony. Opiera się również na podstawie prawnej zgody, zarządzaniu i dostarczaniu sprzedaży online, odpowiedzi na pytania i zapytań za pośrednictwem naszej strony internetowej i innych środków elektronicznych oraz publikowaniu zdjęć na naszej stronie internetowej i RRSS.

– Uzasadniony Interes: następujące traktowanie danych osobowych opiera się na tej legalności.

Profilowanie przez przeglądanie sieci Web www.xtraice.com przez użytkownika zarejestrowanego w tym samym, a także wszystkich użytkowników, którzy dostarczyli swoje dane w dowolnym innym celu.

Profilowanie w celu wysyłania informacji o promocjach, nowościach i informacji spersonalizowanych dostosowanych do profilu zainteresowanej strony.

Zautomatyzowane decyzje nie będą podejmowane na podstawie wspomnianego profilu.

Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej, a także pomoc Extraice, S.L. zrozumieć potrzeby, oczekiwania i poziom zadowolenia użytkowników, a tym samym poprawić nasze usługi i produkty. Wszystkie te działania zostaną przeprowadzone w celu podniesienia poziomu zadowolenia klientów i zapewnienia wyjątkowej nawigacji zakupów.

 

ODBIORCY „Do których adresatów będą przesyłane dane?

Dane osobowe zainteresowanej strony mogą być przekazane zgodnie z prawem następującym odbiorcom:

-Administracja publiczna i organy publiczne, gdy wymagają tego przepisy (Urząd Skarbowy,itp.), poczta, firmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które świadczą usługi na rzecz EXTRAICE, S.L. (firmy konsultingowe, usługi IT, agencje transportowe i kurierskie, itp.)

-Międzynarodowe transfery danych, w przypadku komunikacji za pośrednictwem Whatsapp:

WHATSPAPP: objęty umową Tarczy Prywatności UE-USA (umowa zwana “ochronną tarczą prywatności”, do której subskrybują firmy amerykańskie). Informacje dostępne na stronie https://www.privacyshield.gov/list

-Międzynarodowe transfery danych, w przypadku publikacji zdjęć za pośrednictwem RRSS:

FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, TWITTER: objęte umową Tarczy Prywatności UE-USA (umowa zwana “ochronną tarczą prywatności”, do której subskrybują firmy amerykańskie). Informacje dostępne na stronie https://www.privacyshield.gov/list

-Inne międzynarodowe transfery danych:

EXTRAICE, S.L. wynajmuje swoją wirtualną infrastrukturę zgodnie z modelem “chmury obliczeniowej” za pośrednictwem firmy GOOGLE LLC oraz w ramach umowy (umowa zwana “ochronną tarczą prywatności”, do której subskrybują firmy amerykańskie). Informacje dostępne na stronie https://www.privacyshield.gov/list

 

PRAWA „Jakie są Twoje prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?

Każdy ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy w: EXTRAICE, S.L. przetwarzamy Twoje dane osobowe, czy nie.

Prawo do dostępu, poprawiania i usuwania: zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania poprawienia niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane te nie są już niezbędne do celów,  dla których zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia: w pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych.

Prawo sprzeciwu: w określonych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich sytuacją zainteresowane strony mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Dlatego EXTRAICE, S.L. przerwie przetwarzanie danych, z wyjątkiem uzasadnionych przyczyn lub obrony ewentualnych roszczeń.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma na celu marketing bezpośredni, zainteresowana strona ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, w tym przygotowaniu profili związanych z tym wprowadzeniem do obrotu.

Prawo do przenoszenia danych: zainteresowana strona może wnioskować o przeniesienie ich danych do innego administratora danych, w takim przypadku zostanie ona wykonana, o ile przetwarzanie opiera się na zgodnym z prawem zezwoleniu, przetwarzanie odbędzie się automatyczne i zostanie przekazane odpowiedzialnym stronom, gdy będzie to technicznie możliwe.

Prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do złożenia reklamacji w HISZPAŃSKIEJ AGENCJI OCHRONY DANYCH, jeśli nie uzyskałeś satysfakcji z wykonywania swoich praw. Aby skontaktować się z organem kontroli, można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.agpd.es.

Aby skorzystać z tych praw, zainteresowana strona może skontaktować się z: info@xtraice.com. Opcjonalnie zainteresowana strona może również skontaktować się z HISZPAŃSKĄ AGENCJĄ OCHRONY DANYCH (www.agpd.es) w celu uzyskania informacji na temat tych praw.

Aby złożyć wniosek o skorzystanie z uprawnień, możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości za pomocą kserokopii dowodu osobistego i / lub paszportu.