Privacybeleid

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBEVEILIGING

 

IDENTITEIT ONDERNEMER: “Welk bedrijf is verantwoordelijk voor het behandelen van de gegevens?”

Identiteit: EXTRAICE, S.L. met fiscaal nummer B-91295212

Adres: Salteras (Sevilla), en Parque Empresarial Los Llanos 2, C/ Extremadura

Telefoon: 955110357.

Email: info@xtraice.com


DOELSTELLING: 
Met welk doel behandelen wij jouw persoonsgegevens”

Jouw persoonsgegevens worden met de volgende bedoelingen behandeld:

-De registratie op de website behandelen en uitvoeren, om contact met U op te nemen en alle twijfels met betrekking tot onze diensten en producten op te lossen.

-De aankoop op onze website behandelen en uitvoeren. We gebruiken uw persoonsgegevens om de bestelling te verwerken en af te leveren, en om de factuur voor uw aankoop te behandelen en af te geven.

-De verkoop en verhuur van ijsbanen behandelen. We gebruiken de persoonsgegevens van de klant om het transport en de installatie van de ijsbaan uit te voeren. En om de factuur van de geleverde dienst te behandelen en af te geven.

-Beheer en verzenden van informatie over promoties, nieuws, aanbiedingen en andere reclameboodschappen van de producten en diensten aangeboden door Extraice, S.L., via elektronische berichten (e-mail, sms, WhatsApp, fax, LinkedIn, enz.)

-Antwoord geven op de rechten, vragen en klachten van de consument.


“Hoe lang bewaren we jouw gegevens?”

-De persoonsgegevens die de consument gegeven heeft voor het leveren van onze diensten en de verkoop van onze producten, worden voor een termijn van 5 jaar bewaard. Deze termijn zal toenemen als de gegevens van de geïnteresseerden nodig zijn voor het beheer van klachten, betalingen en andere gerelateerde zaken.

-De verzamelde gegevens voor het verzenden van reclame berichten worden bewaard totdat de betrokken partij zijn toestemming intrekt.


JURIDISCHE GRONDEN: “Wat zijn de juridische gronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens?”

De juridische grond voor het verwerken van uw gegevens zijn:

-Contractuele afspraken: de juridische grond voor het verwerken van de persoonsgegevens van de klanten die geïnteresseerd zijn in de verkoop of verhuur van ijsbanen, heeft betrekking tot het uitvoeren van een verkoop- of verhuurovereenkomst. In die zin is de klant verplicht om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Als deze informatie niet verstrekt wordt, is het niet mogelijk om de verkoop of verhuur uit te voeren.

-Naleving van een wettelijke verplichting: het beheer en de uitgifte van facturen voor de verkoop of levering van diensten aan klanten is gebaseerd op een wettelijke verplichting.

-Toestemming van de klanten: het verzenden van commerciële berichten van producten en diensten via emails, is gebaseerd op de toestemming van de klant. Het beheer en de levering van online gekochte producten en het beantwoorden van twijfels en vragen die gesteld worden op onze website en andere elektronische berichten, zijn ook gebaseerd op dezelfde wettelijke basis van toestemming.


TOEGANG: 
“Wie heeft toegang tot uw gegevens?”

De volgende instellingen hebben toegang tot uw persoonsgegevens:

-Overheidsinstanties als de situatie Xtraice daartoe verplicht.

-Leveranciers, met het doel om de dienstverlening en de verkoop van onze producten af te ronden.

-Geen internationale instanties hebben toegang tot uw gegevens.


RECHTEN: “Wat zijn uw rechten bij het afgeven van uw gegevens?”

Iedere klant heeft het recht om bevestiging te krijgen of EXTRAICE, S.L. uw persoonsgegevens behandelt of niet.

Recht van toegang, wijzigen en verwijderen: de geïnteresseerde klanten hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, ook op het wijzigen van onjuiste gegevens of, in andere gevallen, om verwijdering aan te vragen van de gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gevraagd werden.

Recht op beperking: in bepaalde omstandigheden kunnen de klanten verzoeken dat hun gegevens beperkt gebruikt worden.

Recht van bezwaar: in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met een specifieke situatie, kunnen de belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In die gevallen, zal EXTRAICE, S.L. stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve in gevallen van verplichte wettelijke redenen, of vanwege het uitoefenen of verdedigen van mogelijke klachten.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gericht is op direct marketingdoeleinden, heeft de klant het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, alsmede tegen het aanmaken van profielen voor deze marketingdoeleinden.

Recht op het doorgeven van uw gegevens: de klanten verzoeken om zijn gegevens door te geven aan een andere beheerder. In dit geval, zal het verzoek uitgevoerd worden zolang de behandeling is gebaseerd op een wettelijke toestemming, het een geautomatiseerde behandeling betreft en wanneer de gegevens technisch gezien verzonden kunnen worden van het ene verantwoordelijke bedrijf naar het andere.

Recht om toestemming in te trekken, zonder dat de juridische basis van de behandeling aangetast wordt, zoals die door de klant gegeven was met specifieke toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Het recht om een klacht in te dienen bij het SPAANSE AGENTSCHAP VOOR GEGEVENSBESCHERMING wanneer de klant geen voldoening heeft gekregen bij het uitoefenen van zijn rechten. U kunt contact opnemen met het Agentschap via de website www.agpd.es.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de geïnteresseerde persoon contact opnemen met info@xtraice.com. Ook kan de belanghebbende contact opnemen met het SPAANSE AGENTSCHAP VOOR GEGEVENSBESCHERMING (www.agpd.es) om informatie over deze rechten aan te vragen.

Om dit verzoek in te dienen, kunnen we u vragen om een persoonlijke identificatie zoals een fotokopie van uw identiteitsbewijs of paspoort.